De kernwaarden van een bedrijf en bedrijfscultuur zijn erg belangrijk.Het ontwikkelen van teamwaarden en teamnormen zorgt voor gezamelijke overtuigingen, het wij-gevoel onstaat en jecreëert saamhorigheid en verbondenheid. Hieronder zijn een aantal manieren om de bedrijfscultuur mee te nemen in de selectie van (nieuw) personeel / HR-praktijken!

Personeel werven met dezelfde persoonlijke waarden

Maak je bedrijf aantrekkelijk voor de mensen die jij nodig hebt. Mensen die passen bij je bedrijf. Doe dat met een unieke en duidelijke bedrijfscultuur. Mensen binden zich graag aan een bedrijf dat dezelfde normen en waarden heeft als zij hebben. Bepaal dus de kernwaarden van je bedrijf en straal ze uit. Laat dit ook duidelijk naar voren komen in de vacature, benadruk jouw fantastische bedrijfscultuur en de voordelen die jouw bedrijf biedt.

Niet alle kwaliteiten zijn zichtbaar op papier, zoals organisatorische en communicatieve vaardigheden. Persoonlijke normen en waarden is nog lastiger. Stel kwalitatieve en gestructureerde vragen om een beter beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid.Je kunt vragen stellen, zoals “Vertel eens wat jouw profile voor je betekent?”. “Hoe toon je respect voor mensen in je dagelijks leven?”.Aan het eind van het recruitmentproces heb je dan de meest gedreven en gemotiveerde kandidaten gevonden, die er alles aan zullen doen om een bijdrage te leveren aan de groei van jouw organisatie.

Beheers het resultaat d.m.v. persoonlijke waarden

De ervaring leert dat de bedrijfcultuur een belangrijke rol spelt om als gerenommeerd bedrijf te worden herkend.Uiteindelijk zal dit bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Dit kan je natuurlijk ook meten door persoonlijk resultaat van personeel te beoordelen en goed presterende mensen te belonen.Zorg voor prestatiemaastaven/KPI’s, zodat je objectieve en goede beoordelingsgesprekken kan voeren.

Ontwikkelen teamnormen en teamwaarden

Teamnormen spreek je samen af. Dat zijn de normen die u omschrijft bij de waarden die u als bedrijf/team belangrijk vindt. Zorg ervoor dat werknemers ontwikkelingskansen hebben. Denk aan activiteiten zoals coaching, mentoring, groepsdiscussies en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Teamnormen worden door het team vastgesteld.

Interne communicatie bedrijfscultuur en organisatiecultuur

Het is enorm belangrijk om de waarden, normen en basisveronderstellingen vaak te communiceren binnen jouw organisatie. Dit moet gedeeld worden. Mogelijkheden om dit soort zaken te communiceren zijn bijvoorbeeld evenementen, meetings, 1-op-1 gesprekken etc.Bedrijven moeten kernwaarden en een kerndoel hebben. De dynamiek van het vasthouden van de kern vormt de basis van bedrijven die in staat zijn crises te overleven en superieure prestaties op de lange termijn neer te zetten.

Positief belonen!

Door vertrouwen te kweken en goed gedrag te belonen, krijg je meer van ze voor elkaar dan wanneer je medewerkers steeds weer op hun fouten wijst. Het positieve in mensen benadrukken werkt goed. Bouwen aan vertrouwen. Ook de positieve reactie werkt motiverend. Die kan bestaan uit enkel een compliment, een cursus of opleiding en zelfs een promotie. Als een goede prestatie gevolgd wordt door iets positiefs, dan willen mensen dat gedrag natuurlijk voortzetten. Dat is ook de bedoeling van ombuigen: voorwaarden scheppen voor een positieve reactie.

Laat je personeel de kwaliteit van jouw bedrijf inzien en begrijpen. Maak ze duidelijk dat hun bijdrage ertoe doet. Het is van essentieel belang voor het bedrijf om een ​​team van waardevolle mensen te hebben.

Global KPO is een ICT Outsourcing bedrijf gespecialiseerd in HR in Europa en India. Global KPO ontzorgt, helpt, begeleid en adviseert bedrijven op het gebied van Human Resources Management. Bedrijven kunnen zich focussen op hun core-business en HRM wordt uitbesteed aan professionals. Voor meer informatie, bezoek dan onze website.